1

Cena za nerovnost pohlaví

Pracující ženy po celém světě si už dlouho stěžují na nespravedlnost plynoucí z faktu, že pobírají nižší mzdu než muži. Mzdové rozdíly mezi muži a ženami však nejsou pouze nespravedlivé. Jsou i ekonomicky škodlivé.

Ekonomové z Mezinárodního měnového fondu spočítali, že „genderová propast“ stojí svět kvůli nižšímu hospodářskému růstu miliardy dolarů ročně. Průřezový výzkum provedený ve 40 chudých i bohatých zemích ukazuje, že existuje silný vzájemný vztah mezi hospodářským a společenským postavením žen a celkovým ekonomickým růstem. Nedostatek vzdělání, zdravotní péče a ekonomických i společenských příležitostí pro ženy – a to jak absolutně, tak i v porovnání s muži – zpomaluje hospodářský růst. A hospodářský růst naopak zlepšuje podřízené postavení žen.

Ve zprávě Stav dětí ve světě 2007 uvádí organizace UNICEF, že rovnost pohlaví přináší hned dvojí výhodu: zdravé a vzdělané ženy vychovávají zdravé a vzdělané děti. Podle UNICEF cítí ženy větší zodpovědnost za chod domácnosti než muži a utrácejí více peněz za potraviny, léky a vzdělávání dětí. To, co však UNICEF navrhuje jako řešení pro rozvojové země – totiž aby se zodpovědnost za chod domácnosti a výchovu dětí přesunula na ženy –, je však ve skutečnosti příčinou problému.

Zmíněná „dvojí výhoda“ je totiž spíše prokletím než požehnáním, neboť váže ženy k domovu. Politická opatření, která kultivují tradiční vzorce rozdělení rolí, by měla být zrušena. Místo toho je třeba prosazovat hospodářské posílení žen s cílem pomoci generovat ekonomický růst.