Cena za nerovnost pohlaví

Pracující ženy po celém světě si už dlouho stěžují na nespravedlnost plynoucí z faktu, že pobírají nižší mzdu než muži. Mzdové rozdíly mezi muži a ženami však nejsou pouze nespravedlivé. Jsou i ekonomicky škodlivé.

Ekonomové z Mezinárodního měnového fondu spočítali, že „genderová propast“ stojí svět kvůli nižšímu hospodářskému růstu miliardy dolarů ročně. Průřezový výzkum provedený ve 40 chudých i bohatých zemích ukazuje, že existuje silný vzájemný vztah mezi hospodářským a společenským postavením žen a celkovým ekonomickým růstem. Nedostatek vzdělání, zdravotní péče a ekonomických i společenských příležitostí pro ženy – a to jak absolutně, tak i v porovnání s muži – zpomaluje hospodářský růst. A hospodářský růst naopak zlepšuje podřízené postavení žen.

Ve zprávě Stav dětí ve světě 2007 uvádí organizace UNICEF, že rovnost pohlaví přináší hned dvojí výhodu: zdravé a vzdělané ženy vychovávají zdravé a vzdělané děti. Podle UNICEF cítí ženy větší zodpovědnost za chod domácnosti než muži a utrácejí více peněz za potraviny, léky a vzdělávání dětí. To, co však UNICEF navrhuje jako řešení pro rozvojové země – totiž aby se zodpovědnost za chod domácnosti a výchovu dětí přesunula na ženy –, je však ve skutečnosti příčinou problému.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/42monoi/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.