0

Blíží se globální energetická revoluce

PAŘÍŽ – Budoucnost lidstva, nemluvě o jeho prosperitě, bude záviset na tom, jak se svět vypořádá se dvěma základními energetickými výzvami: nutností zajistit spolehlivé dodávky dostupné energie a nutností přejít na hospodárnou nízkouhlíkovou energii.

Takzvaný referenční scénář – tedy scénář, v němž nejsou zavedeny žádné nové politiky –, jenž je obsažen ve Světovém energetickém výhledu zpracovaném v roce 2008 Mezinárodní energetickou agenturou (IAE), počítá s tím, že se globální poptávka po primární energii bude až do roku 2030 zvyšovat v průměru o 1,6% ročně, a to z 11 730 Mtoe (ekvivalent milionu tun ropy) na více než 17 010 Mtoe – za něco málo přes 20 let je to nárůst o 45%.

Čína a Indie se na tomto zvýšení podílejí z více než poloviny, zatímco blízkovýchodní státy přispívají k poptávce dalšími 11%. Země stojící mimo OECD představují 87% celkového zvýšení, takže se jejich podíl na celosvětové poptávce po primární energii zvýší z 51% na 62%.

Očekává se, že na růstu produkce ropy se z převážné části bude podílet jen několik málo zemí – především blízkovýchodní státy, ale i Kanada s obrovskými zásobami ropných písků, kaspická oblast nebo Brazílie. Produkce plynu na Blízkém východě se ztrojnásobí a v Africe, kde jsou velké nízkonákladové zásoby, se zdvojnásobí.