Uzavře se Amerika?

CAMBRIDGE – Spojené státy se utápějí v debatách o přistěhovalectví. Stát Arizona nedávno uzákonil legislativu, která podněcuje místní policii, aby prošetřovala přistěhovalecký status lidí legitimovaných z jiných důvodů – a vyžaduje, aby imigranti na vyžádání předkládali důkaz o svém právním statusu.

Obamova administrativa podrobila tento zákon kritice, církevní skupiny ho označily za diskriminační a federální soud vydal dočasné nařízení, v němž konstatuje, že přistěhovalectví je federální téma. Bez ohledu na výsledek právního sporu se však ukázalo, že arizonský zákon si získal popularitu i v dalších státech a vystihuje rostoucí důležitost přistěhovalectví jakožto politického tématu.

Kdyby se USA obrátily do sebe a podstatně imigraci omezily, mělo by to vážné důsledky pro postavení Ameriky ve světě. Při současných úrovních imigrace je Amerika jednou z mála rozvinutých zemí, které se možná vyhnou demografickému poklesu a udrží si svůj podíl na světové populaci, avšak to by se mohlo změnit, pokud reakce na teroristické akce nebo veřejná xenofobie povedou k uzavření hranic.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/f4l9ykv/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.