0

Klimatický imperativ

Nové Dillí – Mezinárodní úsilí v oblasti změny klimatu je dnes naléhavě potřebné a nezbytné. O nutnosti konat už nelze dál polemizovat, neboť Mezivládní panel ke změně klimatu (IPCC), jemuž předsedám, prokázal změnu klimatu jako nespornou realitu mimo vědecké pochybnosti.

Dochází například ke změnám ve struktuře srážek, kdy ve vyšších zeměpisných šířkách trend směřuje k vyšším hladinám srážek a v některých subtropických a tropických regionech a také ve středomořské oblasti zase k jejich úbytku. Extrémních srážkových událostí také přibývá – a jsou čím dál rozšířenější. Navíc stoupá četnost a intenzita vln horka, záplav a such.

Tato změna množství a struktury dešťových srážek má závažné důsledky jak pro mnoho hospodářských činností, tak pro připravenost jednotlivých zemí na řešení krizových situací, jako jsou rozsáhlé pobřežní záplavy nebo husté sněžení.

Některé části světa jsou těmito změnami zranitelnější než jiné. Obzvlášť arktická oblast se otepluje dvakrát rychleji než zbytek planety. Korálové útesy, obří delty (k nimž patří velkoměsta jako Šanghaj, Kalkata a Dháka) a malé ostrovní státy jsou také mimořádně citlivé na zvyšování hladin moří.