Klimatický imperativ

Nové Dillí – Mezinárodní úsilí v oblasti změny klimatu je dnes naléhavě potřebné a nezbytné. O nutnosti konat už nelze dál polemizovat, neboť Mezivládní panel ke změně klimatu (IPCC), jemuž předsedám, prokázal změnu klimatu jako nespornou realitu mimo vědecké pochybnosti.

Dochází například ke změnám ve struktuře srážek, kdy ve vyšších zeměpisných šířkách trend směřuje k vyšším hladinám srážek a v některých subtropických a tropických regionech a také ve středomořské oblasti zase k jejich úbytku. Extrémních srážkových událostí také přibývá – a jsou čím dál rozšířenější. Navíc stoupá četnost a intenzita vln horka, záplav a such.

Tato změna množství a struktury dešťových srážek má závažné důsledky jak pro mnoho hospodářských činností, tak pro připravenost jednotlivých zemí na řešení krizových situací, jako jsou rozsáhlé pobřežní záplavy nebo husté sněžení.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/OtPHR3k/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.