0

Výzvy, jež přináší rozšíření EU

Evropané už přes 50 let společně usilují o užší hospodářskou spolupráci a politické vazby. Letošní přistoupení deseti nových zemí k Evropské unii zahájilo zatím poslední a zřejmě nejdramatičtější kapitolu tohoto procesu. Rozšíření druhého největšího trhu na světě nabízí historickou naději na ekonomické oživení.

Rozšíření ale přináší i výzvy. V období pomalého růstu, přetrvávající vysoké nezaměstnanosti a složitých fiskálních poměrů v některých zemích je pochopitelné, že se starší členové EU občas zaměřují víc na potenciálně rušivé potíže než na naskýtající se příležitosti.

Jde o problémy skutečné, ale jejich řešení se ukrývá právě v nových vyhlídkách rozšířené EU: posíleném obchodu se zbožím i službami, integraci trhů a lepší alokaci kapitálu a konečně případném pozitivním účinku ekonomického sjednocení na kázeň hospodářských politik.

Výhody pro obchod a investice – jde o víc než 450 milionů lidí v 25 zemích – jsou evidentní. Příchod rychleji rostoucích ekonomik střední a východní Evropy se středně vysokými příjmy přináší větší a rozmanitější vnitřní trh s přibývající kupní silou a vzdělanou pracovní silou.