0

Proč zpomalit populační růst

Globální debaty o populační politice jsou matoucí. Jedna strana tvrdí, že sílící zalidnění planety ohrožuje životní prostředí a prosperitu. Půda, voda, energie i biodiverzita jsou pod stále větším tlakem, a jak se zdá, zásadním zdrojem tohoto tlaku je právě populační růst.

Druhá strana účastná debaty, zejména v bohatých zemích, prohlašuje, že domácnosti dnes mají tak málo dětí, že v budoucnu nebude dostatek zdrojů na péči o stárnoucí rodiče.

Argumentace těch, kdo mají z populačního růstu obavy, je pádnější. Problémy týkající se stárnoucích populací, jimž čelí Evropa, Japonsko a menším dílem též Spojené státy a některé země se středně vysokými příjmy, jsou řešitelné. Navíc, přínosy pomalejšího populačního růstu jsou vyšší než adaptační náklady.

Naproti tomu, jestliže světová populace nadále prudce poroste, tlaky na světové zdroje zesílí. Vlády by se tedy měly vystříhat záměrných politik zvyšování porodnosti, a to i v místech, kde je porodnost nízká.