Fairfax Media via Getty Images

Een pleidooi voor bbp-gekoppelde staatsobligaties

LONDEN – De tijd is daar voor nationale overheden over de hele wereld om hun schulden in een nieuwe vorm uit te gaan geven, die gekoppeld is aan de hulpbronnen van hun land. Bbp-gekoppelde obligaties, met coupons en hoofdkapitaal die in waarde stijgen en dalen in verhouding tot het bbp van het uitgevende land beloven veel fundamentele problemen op te lossen waar regeringen mee te maken krijgen wanneer hun economieën haperen. En als bbp-gekoppelde obligaties eenmaal door een reeks verschillende landen worden uitgegeven zullen investeerders aangetrokken worden door het vooruitzicht op hoge rendementen wanneer sommige van deze landen het uitmuntend doen.

Dit nieuwe schuldeninstrument is in het bijzonder opwindend vanwege zijn monumentale omvang. Alhoewel de uitgiftes in het begin wellicht klein zullen zijn zullen ze meteen van zeer belangrijk worden. De gekapitaliseerde waarde van het totale mondiale bbp is veel groter dan die van ’s werelds aandelenmarkten, en kan momenteel gewaardeerd worden op biljarden dollars.

En nu legt een nieuw gezaghebbend open-source online-handboek gepubliceerd door het Centre for Economic Policy Research geheten Sovereign GDP-Linked Bonds: Rationale and Design uit hoe regeringen dit kunnen bewerkstelligen. Ik redigeerde het boek mede met Jonathan D. Ostry van het Internationaal Monetair Fonds, en met James Benford en Mark Joy van de Bank of England. Het boek borduurt voort op onderzoek dat de recente Chinese en Duitse voorzitterschappen van de G-20 hebben laten uitvoeren in samenwerking met twintig leidende economen, juristen, en investeerders. De publicatie is onderschreven door Andy Haldane, uitvoerend directeur Financiële Stabiliteit van de Bank of England, en Maurice Obstfeld, economisch adviseur en onderzoeksdirecteur van het Internationaal Monetair Fonds.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/Wh99Quk/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.