Argumenty pro daň z globálních finančních transakcí

BERLÍN – Co se to stalo s globálními finančními trhy? Stručně řečeno: krásný nový svět moderních financí se zhroutil a následná hospodářská krize měla kořeny v představě, že volné a neregulované kapitálové trhy vždy pracují pro dobro veřejnosti a nic jiného není k zajištění ekonomické prosperity potřeba. Předznamenáním krize pak byla kombinace levných peněz, deregulace a honby za výnosy ze strany manažerů, které neodradila ani rizika s ní spojená.

Když bublina na trhu nemovitostí praskla a finanční trhy se zhroutily, růst se na celém světě propadl tak, jak se to od velké hospodářské krize ještě nikdy nestalo. Očekává se, že HDP rozvinutých ekonomik zaznamená letos pokles přibližně o 4%. Celkové ztráty finančního sektoru rozvinutých ekonomik světa se pohybují kolem 1,6 bilionu dolarů. MMF odhaduje, že ztráty nakonec dosáhnou více než dvojnásobku této hodnoty. Pracovních míst bude i nadále ubývat. Budoucí generace ponesou zátěž spojenou s explozí veřejného dluhu. Plné zotavení nám potrvá léta.

Navzdory všem těmto strastem získali zbylí účastníci na finančním trhu z vládních sanací značné výhody. Průměrná avizovaná podpora finančního sektoru v zemích skupiny G-20 přesahuje 30% HDP (včetně kapitálových injekcí, záruk, půjček a nákupů aktiv ministerstvem financí, poskytování likvidity a dalších forem podpory ze strany centrální banky). V naší politické reakci na tuto krizi budou muset hrát roli nové formy financování a sdílení fiskální zátěže. A právě v tomto kontextu jsem spolu s německým ministrem zahraničí Frankem-Walterem Steinmeierem předložil návrh na zavedení daně z globálních finančních transakcí (FTT).

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/jnZdrMU/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.