0

Argumenty proti nezávislosti Kosova

Směřování Kosova k nezávislosti nabírá na rychlosti, neboť vůdci kosovských Albánců – Hashim Thaçi a Agim Çeku – hrozí, že každým dnem vyhlásí jednostrannou nezávislost. To je něco, co Srbsko nepochybně odmítne, podpořeno Ruskem Vladimíra Putina.

Značná část světa si podle všeho myslí, že kvůli své roli v balkánských válkách 90. let je Srbsko v neprávu a tím že by se věc měla uzavřít. Srbský úhel pohledu ale není neopodstatněný a nejedna další země s územně koncentrovanými etnickými menšinami má důvod k obavám z precedentu, který by mohl vzniknout, kdyby se kosovské deklaraci nezávislosti dostalo uznání.

Vezměme zaprvé v úvahu, že Kosovo je historickým srdcem a náboženskou duší Srbska. Důkazem toho jsou stovky srbských pravoslavných kostelů, klášterů a svatých míst v Kosovu.

Demografická proměna Kosova za posledních 100 let, kdy počet Albánců překonal místní srbskou populaci, je navíc zčásti odrazem přílivu Albánců z Albánie, jež byla celá desetiletí kvůli hermetickému komunismu Envera Hodžy politickým a ekonomickým odpadkovým košem. Zároveň mnozí Srbové z Kosova odešli před intervencí NATO v roce 1999 a po ní, ať už proto, aby utekli před albánským násilím, nebo proto, že je odvábily lepší příležitosti v samotném Srbsku.