0

Podnikavý boj s chudobou

Od Číny po Chile, od Jižní Koreje po Jihoafrickou republiku se vede debata, zda jsou soukromé investice nezbytné pro zajistění prosperity a růstu. Ze soukromých investic vsak mají jen zřídkakdy prospěch nejchudsí z chudých - tedy přesně ti, kteří ho potřebují nejvíce.

Někdo z této situace viní nespravedlivý systém celosvětového obchodu, v jehož rámci bohaté státy strhávají veskeré obchodní bariéry kromě svých vlastních. Jiní poukazují na dluhovou zátěž, kterou na svých bedrech nesou chudé země, případně na nevyzpytatelnost takzvaných nových ekonomik.

Toku soukromého kapitálu do nejchudsích zemí vsak brání také zákonné překážky a nevyužité mezery na trhu. V důsledku toho nemohou malé firmy v chudých státech a regionech zúročit naplno svůj potenciál.

Na základě nasich vlastních zkuseností - konkrétně z Mexika, které se otevřelo zahraničním investicím a obchodu, a z Kanady, která je přední dárcovskou zemí a významným zdrojem soukromých investic v rozvojových státech - jsme přesvědčeni, že mnohé z těchto problémů lze definovat, izolovat a napravit.