Podnikavý boj s chudobou

Od Číny po Chile, od Jižní Koreje po Jihoafrickou republiku se vede debata, zda jsou soukromé investice nezbytné pro zajistění prosperity a růstu. Ze soukromých investic vsak mají jen zřídkakdy prospěch nejchudsí z chudých - tedy přesně ti, kteří ho potřebují nejvíce.

Někdo z této situace viní nespravedlivý systém celosvětového obchodu, v jehož rámci bohaté státy strhávají veskeré obchodní bariéry kromě svých vlastních. Jiní poukazují na dluhovou zátěž, kterou na svých bedrech nesou chudé země, případně na nevyzpytatelnost takzvaných nových ekonomik.

Toku soukromého kapitálu do nejchudsích zemí vsak brání také zákonné překážky a nevyužité mezery na trhu. V důsledku toho nemohou malé firmy v chudých státech a regionech zúročit naplno svůj potenciál.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/nNBELiB/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.