0

Bushovská represe

Jak si administrativu prezidenta George W. Bushe zapamatují dějiny? Po pěti letech Bushe v úřadu a s dalšími třemi před ním, jsou už některé odpovědi zřejmé. Jiné se postupně rýsují. Do této druhé kategorie patří sílící zteč na občanské svobody ve Spojených státech, která je v současnosti srovnatelná s obdobným útokem, jenž před třiceti lety vedla administrativa Richarda Nixona.

Samozřejmě, bylo jisté, že občanské svobody v důsledku teroristických útoků z 11. září 2001 utrpí. Ohrožení národní bezpečnosti, ať skutečné, či domnělé, v amerických dějinách vždy vedlo k zásahům do práv občanů a v mnohem větším rozsahu do práv přistěhovalců a dalších podezřelých z jednání ve prospěch znepřátelených sil.

Ve dvacátém století bylo potlačování občanských svobod obzvlášť silné během čtyř období. Účast USA v první světové válce a anarchistické pumové atentáty po válce vedly v letech 1917 až 1919 k bezmála dvěma tisícům trestních řízení, hromadnému zatýkání cizinců a sumárnímu vyhošťování. Za druhé světové války došlo po japonském útoku na USA k internaci více než 120 tisíc Američanů japonského původu z důvodu příslušnosti k rase, z nichž mnozí se narodili v USA.

Studená válka a obavy, že rudá hrozba podlomí americkou rozhodnost zevnitř, vedly na konci 40. let a během 50. let 20. století k bezpočtu programů proti rozvratnictví, v jejichž důsledku přišly o živobytí desítky tisíc Američanů. Konečně během Nixonových let vyvolal prezidentův paranoidní pohled na opozici vůči válce ve Vietnamu a jeho politikám systematické zneužívání moci, jež vyústilo v jeho potupnou rezignaci.