0

Regulační poučení z ropné skvrny BP

CAMBRIDGE – V době, kdy ropný vrt BP dál chrlí z hlubin dna Mexického zálivu miliony litrů surové ropy, je bezprostředním úkolem zmírnění stále se zvětšující ekologické katastrofy. Lze jen doufat, že se šíření ropné skvrny podaří brzy zastavit a že se stále temnější katastrofické scénáře nenaplní.

Katastrofa však představuje i mnohem hlubší výzvu – otázku, jak mají moderní společnosti přistupovat k regulaci složitých technologií. Rostoucí rychlost inovací jako by zbavovala vládní regulační orgány schopnosti řešit rizika, natožpak je předvídat.

Paralely mezi ropnou skvrnou a nedávnou finanční krizí jsou až příliš bolestné: příslib inovací, nezměrná složitost a absence průhlednosti (vědci odhadují, že známe jen velmi malý zlomek toho, co se děje v hlubinách oceánu). Bohaté a politicky mocné lobby vyvíjejí enormní tlak i na nejpevnější struktury vládnutí. Pro amerického prezidenta Baracka Obamu je neskonale zahanbující, že krátce před vypuknutím katastrofy BP navrhl – byť na nátlak republikánské opozice – značné rozšíření ropných vrtů u mořského pobřeží.

Příběh o ropných technologiích byl stejně jako příběh o exotických finančních nástrojích velmi přesvědčivý a lákavý. Šéfové ropných firem se naparovali, že dokážou vést vrt do hloubky několika kilometrů, pak kilometr napříč a zasáhnout cílové ložisko s přesností pár metrů. Namísto světa s „ropným vrcholem“ a stále se vyčerpávajícími zdroji nabízely nové technologie příslib zvyšujících se zásob po celou další generaci.