Černá díra v�americkém HDP

CAMBRIDGE – Rozsáhlý propad v�americké ekonomice bude trvat déle a bude ničivější než dřívější recese, protože vychází z�bezprecedentního úbytku bohatství amerických domácností. Přestože fiskálně stimulační balíček, který prezident Obama nedávno podepsal, někdy letos v�létě dodá aktivitě určitou vzpruhu, všeobecně přijímaná prognóza, že trvalé oživení začne v�druhé půlce roku 2009, se téměř určitě ukáže jako přehnaně optimistická.

Dřívější recese se často vyznačovaly nadměrným nahromaděním zásob a přílišnými investicemi do vybavení pro potřeby podnikání. Ekonomika se dokázala odrazit ode dna, jakmile se tyto nadbytky časem vstřebaly, čímž vznikl nový prostor pro investice. Těmto oživením také napomáhala snížení úrokových sazeb ze strany centrální banky.

Tentokrát ale pád cen akcií a hodnot domů umazal z�majetku domácností ve Spojených státech přes 12 bilionů dolarů, což je částka přesahující 75% HDP. Dřívější reakce na ztenčování bohatství domácností naznačují, že dokud se bohatství neobnoví, bude takový propad každoročně snižovat spotřebitelské výdaje asi o 500 miliard dolarů. Vyšší míra úspor domácností sice dokáže bohatství restaurovat, ale návrat toho, co bylo ztraceno, by i při relativně vysokých mírách úspor trval víc než deset let.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/IyTS3aH/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.