Problémy obchodu s biopalivy

U veřejnosti i politiků oprávněně sílí obavy z klimatických změn a jejich důsledků. Boj s klimatickými změnami je enormním a vskutku globálním problémem, který vyžaduje akci na místní, národní i mezinárodní úrovni. Musíme se do něj pustit efektivně a zároveň naléhavě.
Klíčovou součástí plnění našich klimatických cílů je minimalizace škodlivých účinků dopravy na životní prostředí. Takzvaná „biopaliva“, jako jsou bioetanol a biodiesel, stejně jako vývoj další generace biopaliv musí hrát v tomto procesu roli. Koneckonců každý litr benzinu nahrazený biopalivem prospívá životnímu prostředí.


Mnoho zemí po celém světě je producenty biopaliv nebo se jimi stává. Globální produkce rapidně stoupá. Například celosvětová produkce bioetanolu se v letech 2000 až 2004 zdvojnásobila. Další zdvojnásobení se očekává do roku 2010.

S rostoucím objemem výroby biopaliv musí politici zajistit, aby byly celosvětové zásoby efektivně a hladce alokovány mezi země, které je produkují a spotřebovávají. Volné a otevřené podmínky pro mezinárodní obchod jsou nejúčinnějším způsobem, jak globální zdroje alokovat, neboť tento způsob plně využívá komparativních výhod jednotlivých zemí. Tento princip platí také pro vznikající trh s biopalivy.
Dnes je však obchod s biopalivy omezený. Podle Konference o obchodu a rozvoji Organizace spojených národů představoval globální obchod s bioetanolem v roce 2004 necelých 10% celosvětové produkce, což svědčí o velkém nevyužitém potenciálu obchodu. Část vysvětlení lze bezpochyby nalézt v přítomnosti značných obchodních bariér.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/AkDQN4m/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.