Nová rozvojová banka pro nový svět

NEW YORK – Lídři BRICS (Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky) v závěru svého březnového summitu v Durbanu oznámili záměr zřídit Novou rozvojovou banku zaměřenou na „mobilizaci zdrojů na projekty rozvoje infrastruktury a udržitelného rozvoje v zemích BRICS a dalších rozvíjejících se ekonomikách a rozvojových zemích.“

Význam tohoto rozhodnutí lze stěží přecenit. V prvé řadě se v něm odrážejí obrovské úspěchy hospodářského rozvoje v průběhu posledních čtyř dekád (úhrnný HDP skupiny BRICS dnes převyšuje úhrnný HDP vyspělých zemí v době, kdy byly založeny brettonwoodské instituce) a změna rovnováhy ekonomické moci, která z nich vyplývá. Rozhodnutím se projevuje schopnost a ochota BRICS spolupracovat, ku prospěchu jich samých i celého světa. Rozvíjející se trhy a rozvojové země berou budoucnost do vlastních rukou – v době, kdy se bohaté země prokousávají problémy, jež si samy přivodily.

Nová rozvojová banka je zřetelně potřebná. Rozsáhlé jsou už jen infrastrukturní potřeby ekonomik rozvíjejících se trhů a zemí s nízkými příjmy – 1,4 miliardy lidí je stále bez spolehlivé elektřiny, 900 milionů lidí chybí přístup k čisté vodě a 2,6 miliardy lidí nemá dostatečné hygienické zázemí. Během příštího čtvrtstoletí se přitom podle odhadů dvě miliardy lidí přestěhují do měst. A tvůrci politik musí zajistit, aby investice byly environmentálně udržitelné.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/vcutOXH/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.