1

Het nieuwe Gouden Tijdperk van de cartografie

MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA – Noé Diakubama, een emigrant uit de Democratische Republiek Congo die nu in Parijs woont, is een van de onversaagde pioniers van deze eeuw. Met behulp van online-software heeft hij de eerste plattegrond van zijn dorp Mbandaka gemaakt, die hij en zijn vrouw sinds 2009 ruim honderdduizendmaal hebben aangepast. Noé heeft Mbandaka – en de mensen die daar wonen – letterlijk op de kaart gezet.

Noé is niet de enige pionier in zijn soort. Er is een grote, groeiende gemeenschap van online kaartenmakers die nuttige, toegankelijke kaarten maken van minder bekende gebieden – en daarrdoor het leven van mensen veranderen.

In het Tijdperk van de Ontdekkingen, dat zich uitstrekte van de vijftiende tot de zeventiende eeuw, ondernamen avonturiers als Christoffel Columbus, Ferdinand Magellan en James Cook gevaarlijke reizen naar verafgelegen landen, van Nieuw-Zeeland tot Newfoundland, en maakten ze gedetailleerde kaarten van die reizen. Door de geografische kennis vooruit te helpen, verbreedden zij het wereldbeeld van de mensen, stimuleerden ze de handel en droegen ze ertoe bij dat de Industriële Revolutie op gang kwam.

Vandaag de dag staan mensen als Noé in de frontlinie van een tweede gouden tijdperk van de cartografie, dat belooft net zulke belangrijke economische en sociale voordelen te zullen opleveren. Nauwkeurige kaarten zorgen ervoor dat geografische barrières worden geslecht, waardoor individuen op hun gewenste bestemming kunnen komen, bedrijven overal consumenten kunnen bereiken en de mensen hun ideeën kunnen verrijken.

Het internet verandert de manier waarop plattegronden worden gemaakt, zodat gewone mensen – die 'burgercartografen' worden genoemd – naast dappere avonturiers en professionele geografen kunnen werken. Deze cartografen – wier enige gemeenschappelijke kenmerk hun internettoegang is – omarmen de mogelijkheid om de plaatsen die zij kennen en liefhebben af te beelden, zodat ze hun buren kunnen helpen de weg te vinden of mensen van ver weg een glimp kunnen laten zien van hun plaatselijke omgeving.

Gebruikmakend van software als Google Map Maker dragen zij bij aan het gedeelde ideaal van het maken van een digitale plattegrond van de hele wereld. Sommigen organiseren zelfs 'mapping parties', waarbij gemeenschappen zich rond computers verzamelen, op schoolpleinen of in kerken, om details toe te voegen die verder gaan dan louter topografie. Door menselijke elementen te integreren, zoals populaire café's of plaatselijke wandelroutes, scheppen ze samenhangende, nuttige instrumenten voor anderen en vergroten ze hun begrip van hun eigen gemeenschap.

Digitale plattegronden kunnen zo dynamisch zijn als de gemeenschappen die zij weergeven. Hoewel papieren kaarten accuraat statische kenmerken als rivieren en bergen kunnen afbeelden, kunnen ze niet zo makkelijk worden aangepast als er nieuwe gebouwen worden gebouwd, wegen worden omgelegd of nieuwe restaurants worden geopend. Digitale plattegronden kunnen daarentegen onmiddellijk worden aangepast, zodat lokale bewoners op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in hun gebied en bezoekers geholpen worden zich thuis te voelen op onbekende plekken.

Een digitale plattegrond kan op maat worden gesneden, al naar gelang de belangen of behoeften van een bepaald individu. Iemand die graag fietst wil misschien een kaart waarop fietspaden staan, inclusief informatie over het terrein. Maar een toerist geeft wellicht de voorkeur aan een kaart die specifieke attracties weergeeft, of verbindingen van het openbaar vervoer. Een dergelijke 'individualisering' leidt tot miljoenen versies van de wereld – en die kloppen allemaal.

De technologie waarmee je digitale plattegronden kunt maken heeft een enorme invloed op de meest verafgelegen en onderontwikkelde regio's van de wereld. In Afrika is het aantal wegen dat door Google Maps wordt weergegeven bijvoorbeeld toegenomen van 20% in 2008 naar 75% vorig jaar, terwijl het aantal steden en dorpen waarvoor gedetailleerde kaarten beschikbaar zijn is gestegen met meer dan 1000%. Dit heeft niet alleen de handel en het transport vergemakkelijkt, maar laat zich ook vertalen in snellere responsietijden voor nooddiensten, waardoor ieder jaar duizenden levens worden gered.

In feite dragen moderne instrumenten als plattegronden en satellietnavigatie bij aan een jaarlijkse besparing van 3,5 miljard liter benzine en ruim een miljard uur reistijd. Dankzij deze innovaties kunnen kunnen boeren hun producten sneller op de markt krijgen voordat ze bederven, en efficiëntere irrigatiesystemen bouwen, die de mondiale agrarische industrie jaarlijks een besparing van $8-22 mrd opleveren.

Het toenemende momentum van de kaartenmakersbeweging belooft uit te monden in de nauwkeurige en samenhangende weergave van vrijwel iedere centimeter van de wereld, inclusief gegevens over wegen, foto's en lijsten met bedrijven. Dit zal tot nog meer mogelijkheden voor economische groei leiden, de toegang tot de gezondheidszorg en andere diensten verbeteren, bijdragen aan de sociale ontwikkeling en – zowel figuurlijk als letterlijk – het wereldbeeld van mensen verbreden.

Om de geografische kennis over de wereld vooruit te helpen moesten ontdekkingsreizigers de zee op, onbarmhartig weer en verlammende ziekten doorstaan, terwijl ze niet zeker wisten waar ze precies heengingen – en of ze ooit nog thuis zouden terugkeren. Hoewel de hedendaagse cartografen niet met dezelfde risico's worden geconfronteerd, ondernemen ook zij een reis naar het onbekende, op zoek naar kennis, opwinding en een beter leven.

Vertaling: Menno Grootveld