25

Špatná společnost

LONDÝN – Jaká míra nerovnosti je přijatelná? Značná, soudě podle standardů z doby před nástupem recese, zejména ve Spojených státech a Británii. Peter Mandelson z okruhu „nových labouristů“ vystihl ducha posledních 30 let, když poznamenal, že se cítí nesmírně „uvolněně“ při pohledu na lidi, kteří „odporně“ bohatnou. Právě bohatnutí bylo veškerou podstatou „nové ekonomiky“. A novým boháčům zůstával rostoucí díl toho, co získali, protože se snižovaly daně, aby byli motivováni dále bohatnout, a ustoupilo se od snah rozdělit koláč zisků spravedlivěji.

Výsledky byly předvídatelné. V roce 1970 byl plat před zdaněním u vrcholného amerického manažera asi 30krát vyšší než u průměrného pracujícího; dnes je vyšší 263krát. V Británii základní plat (bez bonusů) vrcholného manažera v roce 1970 převyšoval základní plat průměrného pracujícího 47krát; v roce 2010 už to bylo 81krát. Od konce 70. let se zdaněný příjem nejbohatší pětiny obyvatel oproti té nejchudší zvyšoval v USA pětkrát rychleji a ve Spojeném království čtyřikrát rychleji. Ještě významnější je narůstající mezera mezi průměrným a mediánním příjmem: v USA a Británii narůstá podíl obyvatelstva žijícího za nanejvýš polovinu průměrného příjmu.

Některé země se tomuto trendu sice ubránily, ale ve světě jako celku nerovnost posledních 30-40 let sílí. Zvýšila se nerovnost uvnitř zemí a po roce 1980 prudce vzrostla nerovnost mezi zeměmi, než se koncem 90. let ustálila a konečně po roce 2000 začala opět klesat, jelikož v rozvojových zemích zrychlil doháněcí růst.

Ideologické obhájce kapitalismu nechává růst nerovnosti v klidu. V konkurenčním tržním systému prý lidé dostávají zaplaceno tolik, kolik si zaslouží: vrcholní manažeři tedy americké ekonomice přinášejí 263krát vyšší hodnotu než pracující, jež zaměstnávají. Chudí se ale údajně mají pořád lépe, než kdyby odborové svazy nebo vlády tuto mezeru uměle zužovaly. Jediným bezpečným způsobem jak zajistit rychlejší „stékání“ bohatství je dále snižovat mezní míry zdanění anebo eventuálně zlepšovat „lidský kapitál“ chudých, aby pro zaměstnavatele měli vyšší cenu.