0

Smělost naděje pro Palestinu

SINGAPUR – Nad světem bude letos viset těžký mrak stísněnosti a zkázy. Ekonomové se budou zajíkat, vlády padat a podniky krachovat. Největším nebezpečím v tom všem je pocit beznaděje. Aby se mu zabránilo, je zapotřebí vyřešit nějaký velký a zdánlivě bezvýchodný problém. Jednu takovou příležitost představuje završení současného kola obchodních jednání z Dauhá. Ale ještě lepší příležitost nabízí izraelsko-palestinský konflikt.

Mnoho lidí po celém světě, zejména na Západě, nabylo přesvědčení, že tento konflikt nemá řešení. Od proslulých dohod z Osla z roku 1993 bylo podniknuto několik snah. Všechny selhaly. Málokdo si ale povšiml neobvyklé konstelace sil, která se vyvinula a přinesla pozoruhodnou příležitost k řešení. Takovéto geopolitické příležitosti jsou zřídkavé a bylo by velkou tragédií se té současné nechopit.

Zaprvé podle všeho existuje téměř všeobecný konsenzus, že řešení se bude zakládat na dohodách z Taby, k nimž se dopracoval prezident Bill Clinton v lednu 2001. Palestinští diplomaté mi řekli, že tento balíček je pro ně přijatelný.

Neméně důležité je, že v současnosti existuje téměř všeobecný konsenzus mezi prakticky všemi arabskými státy, že mírové urovnání je v jejich zájmu. Mnohé země, včetně Egypta a Saúdské Arábie, se více obávají vzestupu Íránu. Dohoda s Izraelem by mohla posílit jejich postavení při jednání s Íránem a vzít íránské vládě příležitost k burcování arabských lidových vášní proti postoji arabských vlád k Palestině.