0

Atlantická názorová propast černá na bílém

Vztahy mezi kontinentální západní Evropou a USA nebyly nikdy v posledních desetiletích tak napjaté jako dnes. Vyplývá to z přechodné neshody v konkrétní záležitosti, totiž války v Iráku? Nebo je transatlantická ideologická propast hluboká a všudypřítomná a nelze čekat, že se brzy vytratí?

Dřív než diplomaté a učenci začnou zastírat rozdíly mezi stranami sporu, je potřeba se nad zdroji těchto rozdílů zamyslet. Neboť my jsme přesvědčeni, že transatlantická neshoda skutečně zrcadlí zásadní hodnotové rozdíly - ihned je ale třeba dodat, že tyto rozdíly nepřivedou a nesmějí přivést obě strany do konfliktu.

Hlubokou odlišnost hodnot, jež chová Amerika a Evropa, nejlépe uvidíme, když uvážíme, jak která strana vnímá chudobu, nerovnost a sociální stát. Podle Světového průzkumu hodnot, uznávané komparativní studie prováděné v přibližně čtyřiceti zemích, je 60% Američanů přesvědčeno, že chudí jsou ,,líní," přičemž tentýž názor sdílí jen 26% Evropanů. Téměř opačný poměr (60% Evropanů a 29% Američanů) je těch, kdo věří, že chudí žijí v bídě jako v pasti.

Obdobně i údaje z průzkumů zaměřených na blahobyt naznačují, že Američany mnohem méně znepokojuje nerovnost než Evropany. Dokonce ani americké chudině nevadí nerovnost, již chápou jako sociální žebřík, po kterém mohou stoupat. Evropská chudina vnímá nerovnost jako nepřekonatelnou sociální překážku.