0

Tahanice o Arafatovo nástupnictví

Chceme-li pochopit, jak bude palestinská kauza vypadat bez Jásira Arafata, uvažme, jaké rozličné funkce v�současnosti zastává. Arafat je předsedou výkonného výboru OOP, prezidentem Palestinské národní samosprávy, velitelem palestinských ozbrojených sil a předsedou hnutí Fatáh.

OOP ztělesňuje palestinské národní úsilí o nezávislost a vlastní stát. Je to nejvyšší politický orgán pro všechny Palestince – pro ty žijící v�Palestině, pro uprchlíky i pro další Palestince v�diaspoře. Arafatův nástupce bude muset balancovat mezi jednáními s�Izraelem, který bude požadovat ústupek z „práva na návrat“ uprchlíků do Palestiny, a aspiracemi více než tří milionů Palestinců, kteří se chtějí vrátit do svých domovů, z�nichž byli vyhnáni během válek v�letech 1948 a 1967.

Arafatův nástupce ve funkci prezidenta Palestinské národní samosprávy bude vázán dohodami z�Osla, které vytvořily prozatímní vládu, v�jejímž čele dnes stojí premiér Ahmad Kurája a která nese zodpovědnost za každodenní životy Palestinců na západním břehu Jordánu a v�Gaze. Palestinci se budou muset rozhodnout, zda učiní funkci prezidenta samosprávy silnou, nebo pouze symbolickou, jako je nyní. Druhá možnost by z�Kuráji udělala premiéra obdařeného značnou mocí, což si mnoho Palestinců a nejen jich přeje.

Funkce velitele palestinských ozbrojených sil má sdružovat různé složky palestinské armády, bezpečnostních a zpravodajských služeb pod jediného vůdce, od něhož se očekává, že zajistí vládu zákona. V�těchto složkách však dnes panuje zmatek a po čtyřech letech intenzivních snah Izraele o jejich rozdrcení potřebuje většina uniformovaných palestinských bezpečnostních agentur reorganizaci.