Protidrogový bůh, který selhal

Rusové a Ukrajinci se opět stávají oběťmi utopického snu. Od konce komunistické éry v roce 1991 tyto země (a další) zažily dramatický nárůst zneužívání nedovolených drog. Jejich reakcí byly drakonické politiky, které zrcadlí zjednodušující poselství o společnosti bez drog, jež zastávají úmluvy OSN o drogách a instituce, které usilují o jejich prosazování. Dnes tyto politiky přispívají k explozi infekce HIV v převážné části rozvojového světa.

Úmluvy OSN, které řídí globální drogovou politiku, nereflektují nic z posledních zjištění o zneužívání drog a závislosti. Většina konvencí OSN o drogách byla skutečně schválena dlouho před příchodem HIV/AIDS - nemoci, jejímuž šíření v bývalém Sovětském svazu a v mnohých oblastech Asie napomáhá injekční užívání drog.

Pohleďme na Rusko a Ukrajinu, kde je tempo šíření infekce HIV nejvyšší na světě. Počet HIV pozitivních se za posledních pět let v Rusku a na Ukrajině zvýšil více než osmnáctinásobně. Odhaduje se, že nemocí trpí až 1,5 milionu Rusů a 400 tisíc Ukrajinců. Přinejmenším v 85% se infekce připisuje nitrožilnímu používání drog.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/pEKxcOc/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.