Pomalé oživení pod drobnohledem

BERKELEY – Mezi lety 1950 a 1990 – v dobách staromódních poklesů v důsledku boje proti inflaci koncipovaného Federálním rezervním systémem Spojených států – se míra nezaměstnanosti v USA po skončení recese snižovala během jednoho roku v průměru o 32,4% od své původní hodnoty směrem k přirozené míře. Kdyby se americká míra nezaměstnanosti vydala touto cestou poté, co ve druhé půli roku 2009 kulminovala, nedosahovala by teď 8,9 %, nýbrž 8,3 %.

Žádná část čistého úbytku míry nezaměstnanosti za poslední rok v USA bohužel nevzešla ze zvýšení poměru zaměstnanosti k počtu obyvatel; veškerý úbytek pramenil ze slábnoucího zapojení do pracovních sil. Nezaměstnanost se během posledních 18 měsíců sice snížila z 10,1 %, ale poměr zaměstnanosti k počtu obyvatel uvízl na 58,4 %. Asi by bylo lepší, kdyby si nezaměstnaní, kteří by mohli pracovat – a kteří by při plné zaměstnanosti pracovali – aktivně hledali práci a nevypadávali z řad pracovních sil úplně.

Přikloníme-li se k tomuto pohledu na věc, poměr zaměstnanosti k počtu obyvatel USA v letech 1950 až 1990 by rostl ročně v průměru o dodatečných 0,227 % za každý za rok, kdy míra nezaměstnanosti přesahovala svou přirozenou hladinu. Kdyby se poměr zaměstnanosti k počtu obyvatel USA vydal touto cestou poté, co ve druhé půli roku 2009 kulminoval, nedosahoval by teď 58,4 %, nýbrž 59,7 %. (Neprožívali bychom v takovém případě současný stav ekonomické malátnosti, ale spíš „jitro v Americe“.)

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/maHBFea/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.