0

Revoluce jménem Al-Džazíra slaví deset let

Když se poprvé objevil, dělal nový satelitní kanál vysílaný z Kataru čest svému jménu. Al-Džazíra – což je arabský výraz pro „ostrov“ – skutečně představoval ostrůvek profesionální, nezávislé a aktuální programové skladby v moři jednostranných a vládou kontrolovaných arabských médií. Dokud se na scéně neobjevili novináři z Al-Džazíry, kteří většinou absolvovali průpravu v BBC, skládalo se průměrné televizní zpravodajské menu arabských občanů z pouhých protokolárních zpráv, agenturních záběrů zachycujících nejnovější vývoj palestinského konfliktu a dramatických snímků zemětřesení nebo přírodních požárů.

Al-Džazíra přinesla nejen živé rozhovory a vstupy přímo z terénu; představila arabskému světu také živou diskusi. Její pořad Al-Itijá al-Muakés („Opačný směr“) obohatil program o slovní zápolení, které svět bere jako normální věc, ale Arabové je v televizi nikdy neviděli. Hosty, jež do studií v Dauhá přivedl (nebo je spojil prostřednictvím satelitu) moderátor Faisal Kasím, byli lidé z téže arabské země či regionu, kteří ovšem zastávali naprosto protichůdná názorová stanoviska.

Agresivní profesionálně vedené zprávy a pořady typu Al-Itijá al-Muakés sice poskytly divákům jedinečnou televizi, avšak věhlas Al-Džazíře přinesly až velké světové konflikty. Palestinská intifáda, teroristické útoky na New York a Washington v září 2001 a invaze do Afghánistánu a Iráku, to vše zajistilo Al-Džazíře celosvětový vliv.

V prvních letech byla Al-Džazíra oslavována jako průlomový mediální nástroj reforem v arabském světě a současně odsuzována jako podněcovatel vnitřních konfliktů a sporů. Téměř všichni arabští vládci se v té či oné době pokusili stanici umlčet tím, že uzavřeli její místní redakci a naléhali na katarské představitele, aby nasadili jejím „nezodpovědným“ novinářům náhubek. Ani jeden pokus nevyšel. Tyto tlaky popravdě řečeno jen zvýšily popularitu stanice mezi arabskými diváky.