Věk lidských práv

NEW YORK: V úsvitu jednadvacátého století se Spojené národy dostávají do centra života mnohem většího počtu lidí, než tomu bylo kdykoliv předtím. Díky naší práci v oblasti rozvoje společnosti, mírových operací, ochrany životního prostředí a zdravotní péče, pomáháme národům a jednotlivým společnostem budovat lepší, svobodnější a příznivější budoucnost. Ale nad tím vším stojí náš závazek základní myšlence, že lidská práva žádného jednotlivce – bez ohledu na pohlaví, národnost či rasu – nebudou poškozována ani ignorována.

Tato myšlenka je pevně zakotvena v Chartě (Organizace) Spojených národů a ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Je zdrojem naší největší inspirace a impulsem k nejvyššímu úsilí. Dnes již dobře víme, více než kdykoliv předtím, že bez prvořadého respektu k lidským právům jednotlivce, nemůže žádný národ, žádná společnost ani žádná komunita dosáhnout skutečné svobody. Ať už to znamená podporu rozvoje dané společnosti anebo zdůrazňování důležitosti preventivních akcí, či dokonce intervenci – třeba i překračující státní hranice – jen aby bylo možné zastavit hrubé a systematické porušování lidských práv, byl to vždy jednotlivec, kdo stál v centru našeho zájmu. Podpora a ochrana lidských práv je základním aspektem každého našeho kroku a klíčem ke každému článku Charty Spojených národů. A především, jsem hluboce přesvědčen, že lidská práva jsou prazákladem posvátného svazku mezi našimi národy, sdruženými v Organizaci Spojených národů. Když jsou civilisté napadáni a masakrováni jen pro svůj etnický původ, jak se dělo například v Kosovu, svět právem hledí na Spojené národy, aby jejich jménem promluvil. Když jsou muži, ženy i děti znásilňováni a pak krutě mrzačeni a zabíjeni, jako například v Sierra Leoně, svět se zase obrací na Spojené národy. Když jsou ženám a dívkám odpírána jejich základní práva na rovnoprávnost, a příkladem budiž třeba Afghánistán, zase se svět obrací na Spojené národy, aby zaujaly stanovisko. Možná, že více než kterýkoliv jiný aspekt naší práce, je to právě boj za lidská práva, který plně resonuje se zájmy našeho globálního „auditoria“, a tento boj je nesmírně důležitý pro vlastní životy těch, jež jsou v té největší nouzi – týraných, utlačovaných, umlčovaných, obětí „etnických čistek“ a bezpráví. Jestliže, tváří v tvář takovému porušování těchto elementárních práv, nebudeme mluvit hlasitě, zřetelně a jasně, jestliže nezasáhneme na obranu lidských práv a nepostavíme se za jejich trvalou universalitu, jak bychom pak mohli čelit všem globálním výzvám. Ve světě, kde globalizace omezila nejen schopnost států kontrolovat a řídit své ekonomiky, regulovat své finanční politiky, ale stejně tak i schopnost izolovat se od vlivů škod na životním prostředí a lidské migrace, tam výklad právního státu nemůže a nesmí znamenat právo zotročovat, persekvovat a týrat své vlastní obyvatele.

Úspěchy OSN v oblasti lidských práv za posledních padesát let jsou založeny nejen na všeobecném universálním přijetí těchto práv, jež jsou vypočteny ve Všeobecné deklaraci, ale také na rostoucí hrůze praktik, pro které není možné nalézt nijaké omluvy, v žádné kultuře a za žádných okolností. A přesto si myslím, že Spojené národy by měly vědět mnohem víc o hrůzách proti kterým bojují. Svět musí se musí dozvědět proti komu stojíme. V tomto „věku lidských práv“ musejí Spojené národy nalézt sdostatek odvahy a přiznat, že tak, jak existují společně sdílené cíle, existují rovněž společní nepřátelé.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/FXT0l3U/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.