0

Teror versus svoboda

Terorismus, který jsme si začali spojovat s Al-Káidou, je v mnoha směrech zvláštní. Je globální, technologicky vyspělý, ale především nesleduje žádný dosažitelný politický cíl.

Nesměřuje k vytvoření sjednoceného (katolického) Irska, nezávislého baskického státu, ba ani státu palestinského, ale je namířen proti určitému světonázoru a těm, kdo jej reprezentují. Je namířen proti tomu, čemu se kdysi říkalo Západ, to jest proti liberálnímu uspořádání věcí a svobodnému světu. A jelikož jsou nejviditelnějším a nejmocnějším představitelem tohoto svobodného světa Spojené státy, je namířen proti Americe a jejím nejbližším spojencům v Evropě i jinde.

Toto je klíčová skutečnost, kterou je třeba mít na paměti. To, co popisujeme pod hlavičkou Al-Káidy, je veskrze negativní a destruktivní hnutí. Nenabízí alternativní pohled na moderní svět, nýbrž jen implicitní tezi, že modernost není nutná ani žádoucí.

Když navíc tuto tezi hlásají lidé, kteří jsou podle všeho náboženskými vůdci, pak je téměř jistě nepoctivá. Tito vůdci totiž využívají náboženství k vlastním vysoce moderním politickým cílům; využívají je k organizování a mobilizaci svých stoupenců, aby v případě potřeby spáchali třeba i individuální či kolektivní sebevraždu. V tomto ohledu nejsou tito náboženští vůdci nepodobni totalitním vůdcům fašistických hnutí, kteří rovněž stavěli na frustraci občanů, aby ve jménu antimoderního přesvědčení a slibů sledovali bytostně destruktivní cíl.