Teror versus svoboda

Terorismus, který jsme si začali spojovat s Al-Káidou, je v mnoha směrech zvláštní. Je globální, technologicky vyspělý, ale především nesleduje žádný dosažitelný politický cíl.

Nesměřuje k vytvoření sjednoceného (katolického) Irska, nezávislého baskického státu, ba ani státu palestinského, ale je namířen proti určitému světonázoru a těm, kdo jej reprezentují. Je namířen proti tomu, čemu se kdysi říkalo Západ, to jest proti liberálnímu uspořádání věcí a svobodnému světu. A jelikož jsou nejviditelnějším a nejmocnějším představitelem tohoto svobodného světa Spojené státy, je namířen proti Americe a jejím nejbližším spojencům v Evropě i jinde.

Toto je klíčová skutečnost, kterou je třeba mít na paměti. To, co popisujeme pod hlavičkou Al-Káidy, je veskrze negativní a destruktivní hnutí. Nenabízí alternativní pohled na moderní svět, nýbrž jen implicitní tezi, že modernost není nutná ani žádoucí.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/DAYD6Le/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.