tyson110_Kyle RivasGetty Images_kansas constitution abortion Kyle Rivas/Getty Images

Progressiv føderalisme i kampen mot rettslig ekstremisme

BERKELEY – Den siste tiden har det konservative flertallet i amerikansk høyesterett åpenbart handlet på tvers av det amerikanske folkets vilje når det gjelder retten til abort, våpenkontroll og klimaendringene. Og flertallet i høyesterett kan nå fatte ytterlige vedtak som igjen vil være på tvers av det amerikanere flest vil ha. Målet er å begrense bruken av prevensjon, innføre restriksjoner i forhold til likekjønnede ekteskap og innskrenke stemmeretten. Politikk og teokrati her erstattet nøkternhet og presedens i domstolens beslutningsprosesser.

I siste instans må Kongressen vedta nye lover for å gjenopprette de rettighetene som domstolen har annullert. Men med dagens dype ideologiske og politiske splittelse i både Senatet og Representantenes hus (de to kamrene i Kongressen) og med rådende saksbehandlingsregler (filibusteren) som krever 60 % flertall i Senatet, vil nok slik lovgivning ta tid.

Men det er fortsatt håp fordi amerikanske delstater aktivt kan bruke sin egen grunnlovsfestede makt til å bevare amerikanske friheter. Det tiende grunnlovstillegget slår fast at alle oppgaver som ikke er uttrykkelig nevnt, er overlatt til delstatene: «The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people.»

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/jAI1oiSnb