0

Deset let Evropské bezpečnostní a obranné politiky

BRUSEL – Rok 2009 je mezníkem působení Evropské unie ve světě. Završuje desátý rok Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP); během těchto let se EU stala globálním poskytovatelem bezpečnosti, což mělo reálný vliv na životy lidí po celém světě. Zároveň jsme na prahu nové éry, kdy nabývá účinnosti Lisabonská smlouva a stává se čerstvou pobídkou pro naše vnější úsilí.

Během deseti let jsme uskutečnili 20 operací na třech kontinentech, abychom se podíleli na prevenci násilí, obnově míru a rekonstrukci po konfliktu. Od Kábulu po Prištinu a od Ramalláhu po Kinshasu EU střeží hranice, dohlíží na mírové dohody, zajišťuje výcvik policejních sil, buduje systémy trestního soudnictví a chrání lodní dopravu před útoky pirátů. Díky našim úspěchům dostáváme stále víc žádostí o pomoc v krizi anebo po skončení války. Máme věrohodnost, hodnoty a vůli se takto angažovat.

EU v roce 1999 předstihla svou dobu. Komplexní, mnohotvárná povaha našeho přístupu byla novátorská. A EU stále zůstává jedinou organizací, která dokáže využít celé škály nástrojů a prostředků, jež doplňují tradiční zahraničněpolitické nástroje jejích členských států, a to s cílem předejít či zabránit krizi a obnovit mír a rekonstruovat instituce po skončení konfliktu.

Právě v tom tkví unikátní přidaná hodnota EU. Spojujeme humanitární pomoc a podporu v oblasti budování institucí a řádné správy věcí veřejných se schopnostmi krizového řízení, technickou a finanční pomocí a politickým dialogem a mediací. Společný civilně-vojenský přístup EU nám dodává flexibilitu a schopnost nabídnout na míru šitá řešení komplikovaných problémů. Dnešní konflikty ukazují jasněji než kdy dřív, že vojenské řešení není ani jedinou, ani nejlepší volbou, obzvláště během stabilizace krize – tento fakt ostatně zdůraznil i prezident Barack Obama.