0

Deset příčin čínské odlišnosti

NEW HAVEN – Pochybovači o Číně jsou opět v plné síle. Zdá se, že se šikují ve vlnách – vždy po několika letech. Jak však plynou roky, Čína negativisty odráží, drží kurs a dál zachovává nejohromnější rozvojový zázrak moderních dob. A bude tomu tak zřejmě i nadále.

Dnešní horečnatá nervozita pramení ze souběhu obav – zejména ohledně inflace, přílišných investic, prudce rostoucích mezd a špatných bankovních úvěrů. Přední akademici varují, že by se Čína mohla stát obětí obávané „středněpříjmové pasti“, která už vykolejila nejeden rozvojový stát.

Mnohé z výše uvedených obav mají pravdivé jádro, zejména co se týče současného inflačního problému. Vycházejí ale velkou měrou z nepatřičného zevšeobecňování. Tady je deset důvodů, proč čínskou ekonomiku není vhodné diagnostikovat vyvozováním závěrů ze zkušeností jiných zemí:

Strategie. Už od roku 1953 Čína své makroekonomické záměry formuje v rámci pětiletých plánů, s jasně definovanými cíli a politickými iniciativami nastavenými tak, aby těchto cílů dosahovaly. Nedávno uzákoněná 12. pětiletka by se dost dobře mohla stát strategickým bodem obratu a zahájit přechod od nesmírně úspěšného producentského modelu posledních 30 let ke vzkvétající spotřebitelské společnosti.