81

Robotizace bez zdanění?

NEW HAVEN – Myšlenka uvalit daň na roboty se poprvé objevila loni v květnu v konceptu zprávy pro Evropský parlament, který připravila europoslankyně Mady Delvauxová z Výboru pro právní záležitosti. Zpráva zdůrazňovala, že roboti mohou zvyšovat nerovnost, a naznačila, že zde může existovat „potřeba zavést do firemního reportingu požadavek na hlášení rozsahu a podílu robotiky a umělé inteligence na hospodářských výsledcích firmy za účelem zdanění a plateb příspěvků na sociální zabezpečení“.

Veřejný ohlas na návrh Delvauxové byl v drtivé většině negativní – s výraznou výjimkou Billa Gatese, jenž se k němu přihlásil. Neměli bychom však tuto myšlenku šmahem odmítat. Jen v loňském roce jsme byli svědky rozšíření přístrojů typu Google Home nebo Amazon Echo Dot (Alexa), které v některých aspektech nahrazují pomocníky v domácnosti. Taxislužby bez řidičů Delphi a nuTonomy zase začaly v Singapuru nahrazovat taxikáře. A služba Doordash, která využívá miniaturní samočinně řízená vozítka Starship Technologies, nahrazuje dovozce jídel z restaurací.

Pokud tyto a další inovace vytěsňující pracovní sílu uspějí, pak budou výzvy k jejich zdanění bezpochyby častější vzhledem k problémům, které vyvstávají, jakmile lidé přijdou o práci – často se se svými pracovními místy silně ztotožňují a přípravou na výkon povolání strávili mnoho let. Optimisté poukazují na to, že pro lidi nahrazené technologiemi se vždy našla nová pracovní místa, avšak s urychlováním robotické revoluce přibývá i pochybností, jak dobře to bude fungovat do budoucna. Stoupenci daně z robotů doufají, že by tato daň mohla celý proces přinejmenším dočasně zpomalit a poskytnout zdroje na financování adaptací, například rekvalifikačních programů pro propuštěné pracovníky.

Takové programy mohou být pro zdravý lidský život, jak ho známe, stejně důležité jako naše práce. Edmund S. Phelps ve své knize Jak odměňovat práci zdůraznil, jak zásadní význam má pro člověka udržet si „místo ve společnosti – nějaké poslání“. Když mnoho lidí nedokáže sehnat práci, aby uživilo rodinu, má to znepokojivé následky, a jak zdůrazňuje Phelps, „může být poškozeno fungování celé komunity“. Jinými slovy jsou s robotizací spojené externality, které ospravedlňují určitou vládní intervenci.