49

Kam se všichni ti pracující vrtnou?

NEW YORK – Technologičtí novátoři a ředitelé firem se dnes zdají pozitivně opojení tím, co přinese budoucnost. Nové výrobní technologie vzbuzují horečnaté vzrušení nad tím, co někteří považují za třetí průmyslovou revoluci. V nadcházejících letech budou technologické pokroky v robotice a automatizaci posilovat produktivitu a efektivitu, což bude znamenat významné ekonomické přínosy pro firmy. Nebudou-li však zavedeny vhodné politiky na podporu tvorby pracovních míst, zůstává nejisté, zda s dalším rozvojem techniky nadále poroste poptávka po pracovní síle.

Aktuální technologické pokroky mají tři sklony: jsou obvykle náročné kapitálově (zvýhodňují tedy ty, kdo už mají finanční zdroje) a dovednostně (zvýhodňují tedy ty, kdo už jsou na vysokém stupni odborné zdatnosti) a šetří pracovní síly (snižují tedy v ekonomice celkový počet míst pro pracující s nízkou či žádnou kvalifikací). Hrozí riziko, že než se prach zvířený třetí průmyslovou revolucí usadí, robotika a automatizace ve výrobě připraví dělníky o práci.

Snad nejvýznamnější silou, která nastupující výrobní revoluci utváří, je prudký rozvoj chytrého softwaru během několika uplynulých desetiletí. Inovace softwaru, společně s technologiemi třírozměrného tisku, otevřou dveře pracujícím, kteří mají dostatečné vzdělání, aby se zapojili; všichni ostatní však mohou mít pocit, že se revoluce odehrává někde jinde. Továrnu budoucnosti může tvořit 1000 robotů a jeden operátor k jejich obsluze. I zametat dílenské podlahy dokáže lépe a laciněji robot Roomba než živý pracovník.

Ve vyspělých zemích to nemusí vypadat jako zvláštní novinka. Vždyť výrobní základně starých průmyslových mocností západní Evropy a Severní Ameriky brala během posledních 30 let práci výrobní báze rozvíjejících se zemí v Asii. Nemáme ale žádnou záruku, že ztráty pracovních míst v průmyslu budou nadále kompenzovat přírůstky zaměstnanosti v oblasti služeb.