Kam se všichni ti pracující vrtnou?

NEW YORK – Technologičtí novátoři a ředitelé firem se dnes zdají pozitivně opojení tím, co přinese budoucnost. Nové výrobní technologie vzbuzují horečnaté vzrušení nad tím, co někteří považují za třetí průmyslovou revoluci. V nadcházejících letech budou technologické pokroky v robotice a automatizaci posilovat produktivitu a efektivitu, což bude znamenat významné ekonomické přínosy pro firmy. Nebudou-li však zavedeny vhodné politiky na podporu tvorby pracovních míst, zůstává nejisté, zda s dalším rozvojem techniky nadále poroste poptávka po pracovní síle.

Aktuální technologické pokroky mají tři sklony: jsou obvykle náročné kapitálově (zvýhodňují tedy ty, kdo už mají finanční zdroje) a dovednostně (zvýhodňují tedy ty, kdo už jsou na vysokém stupni odborné zdatnosti) a šetří pracovní síly (snižují tedy v ekonomice celkový počet míst pro pracující s nízkou či žádnou kvalifikací). Hrozí riziko, že než se prach zvířený třetí průmyslovou revolucí usadí, robotika a automatizace ve výrobě připraví dělníky o práci.

Snad nejvýznamnější silou, která nastupující výrobní revoluci utváří, je prudký rozvoj chytrého softwaru během několika uplynulých desetiletí. Inovace softwaru, společně s technologiemi třírozměrného tisku, otevřou dveře pracujícím, kteří mají dostatečné vzdělání, aby se zapojili; všichni ostatní však mohou mít pocit, že se revoluce odehrává někde jinde. Továrnu budoucnosti může tvořit 1000 robotů a jeden operátor k jejich obsluze. I zametat dílenské podlahy dokáže lépe a laciněji robot Roomba než živý pracovník.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/lpjDDDD/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.