3

Technologie a nerovnost

CAMBRIDGE – Nelítostný pochod technologií a globalizace hrál až dosud výrazně ve prospěch vysoce kvalifikované pracovní síly a pomohl nastolit rekordně vysokou míru nerovnosti příjmů a bohatství ve světě. Bude mít koncovka podobu obnoveného třídního boje, kdy se k moci dostanou populistické vlády, které posunou hranice přerozdělování příjmů a začnou uplatňovat větší státní kontrolu nad ekonomickým životem?

Není pochyb o tom, že nerovnost příjmů je jednoznačně největší hrozbou pro sociální stabilitu ve světě, ať už to jsou Spojené státy, okraj Evropy nebo Čína. Přitom se však snadno zapomíná, že kdyby se nechaly volně působit tržní síly, možná by nakonec sehrály stabilizační roli. Jednoduše řečeno: čím vyšší bude prémie pro vysoce kvalifikované zaměstnance, tím silnější budou podněty k hledání způsobů, jak využívání jejich talentu ekonomizovat.

Svět šachu, se kterým jsem důvěrně obeznámený, jasně ilustruje, že inovace mohou mít v nadcházejících desetiletích výrazně odlišný dopad na relativní mzdy, než jaký měly v uplynulých třech desítkách let.

Koncem osmnáctého a začátkem devatenáctého století cestoval po hlavních městech světa geniálně novátorský „šachový automat“. Stroj s názvem „Turek“ vítězil v partiích proti Napoleonovi, Benjaminu Franklinovi a podobným osobnostem a současně lákal mnoho geniálních mozků k proniknutí do jeho tajemství. Tím byl lidský hráč ukrytý ve skříňce uprostřed labyrintu působivých mechanismů a trvalo několik desetiletí, než nezasvěcení lidé správně uhodli, jak Turek ve skutečnosti funguje.