2

Imperativ technické vzdělanosti

DAVOS – V mnoha koutech světa vyrůstají malé děti v obklopení moderními technologiemi. Neomezené množství zábavy, her, poznání a sociálních sítí mají doslova na dosah ruky. Jejich svět je neustále propojený. Rolovat myší se učí dříve než chodit. Jakkoliv jsou však při používání těchto technologií sebevědomé, až příliš mnoho z nich nemá tušení, jak všechny tyto věci fungují. A také nedokážou plně docenit, jak ovlivňují jejich životy – a utvářejí jejich budoucnost.

Tento jev nazývám paradoxem technické vzdělanosti. Dnešní děti jsou možná skvělými konzumenty technologií, avšak málokdy jsou skutečně technicky vzdělané. Možná vypadají jako digitální čímani, avšak jejich znalosti nesahají dál než za displej. Jsou pasivními uživateli, nikoliv aktivními tvůrci. A většina z nich jeví pramalý zájem zjistit, jak technologie, na kterých jsou závislé, skutečně fungují.

To má závažné důsledky. Ekonomiky procházejí radikálním posunem v produkci, distribuci a spotřebě zboží a služeb. Každý aspekt života a práce se mění. Větší technická vzdělanost bude nezbytným předpokladem k zajištění, aby dopady probíhající čtvrté průmyslové revoluce byly pro člověka pozitivní.

Mají-li se mladí lidé plně podílet na našem stále technizovanějším světě, bude větší počet z nich muset mít technické vzdělání. Mají-li se stát emancipovanými občany, a ne jen balamucenými spotřebiteli, budou muset chápat, jak technologie ovlivňují jejich životy a vyhlídky.

Nejenže bude v budoucnu existovat větší počet technických pracovních míst, ale stále větší počet míst bude mít technický rozměr, zejména když bude vědecký pokrok hrát významnou roli při řešení největších problémů společnosti – klimatických změn, zdravotnictví, chudoby a nerovnosti.

Proto přišla společnost BT s dlouhodobým závazkem napomoci prostřednictvím svých dovedností a schopností k budování kultury technické vzdělanosti. Chceme, aby mladí lidé věděli, že právě oni budou tvůrci a strůjci budoucnosti – v každém slova smyslu. Chceme, aby se nadšeně dívali dál než na počítačový displej a aby sami tvořili.

Samozřejmě to znamená naučit se programovat. Ale také to znamená osvojit si plynnou znalost počítačového myšlení a řešení problémů. A co je možná nejdůležitější, znamená to rovněž stát se angažovaným technickým občanem. Všichni mladí lidé by například měli chápat, kdo má přístup k jejich osobním údajům, jak se tyto údaje využívají a proč je to důležité. Dosáhnout toho nebude snadné. Bude to chtít víc než jednoduše zajistit všem dětem přístup k iPadům.

Jakákoliv iniciativa za zvýšení technické vzdělanosti se musí zaměřit na tři oblasti. Za prvé musí být děti podněcovány k tomu, aby se učily o technologiích, které denně používají; musí se „propojit“ s technologickými koncepty a pokládat je za vzrušující. Ve společnosti BT spolupracujeme s podnikateli a vzdělávacími experty v oblasti technologií na rozvoji svěžích a kreativních způsobů, jak využít vrozené zvídavosti mladých lidí.

Za druhé je třeba podpořit učitele, protože mnozí z nich nemají dostatečné sebevědomí k tomu, aby vyučovali technickou vzdělanost. S tím můžeme pomoci. Ve Velké Británii jsme už zapojili tisíce učitelů; v minulém školním roce jsme oslovili téměř 350 000 žáků základních škol a do roku 2020 si klademe za cíl oslovit pět milionů žáků. Kromě toho spolupracujeme se vzdělávacími inovátory z univerzity MIT na tom, abychom do tříd dostali nové programovací nástroje.

Za třetí musí mít školy patřičné vybavení. Zajistit studentům přístup k nejnovějším technologiím je složitý úkol dokonce i pro rozvinuté země. Ve Velké Británii pracujeme na tom, aby i nejodlehlejší školy disponovaly naším širokopásmovým vysokorychlostním připojením k internetu. A s využitím vlastních odborných znalostí pomáháme učitelům, kteří chtějí učinit z moderních technologií nedílnou součást každodenního života školy.

Úspěšný program technické vzdělanosti vyžaduje dlouhodobé a trvalé respektování všech tří pilířů tohoto přístupu. Očekáváme, že potrvá celou jednu školní generaci, než se tento kulturní posun, který pokládáme za nezbytný, skutečně realizuje.

Předchozí průmyslové revoluce umožnily společenský pokrok teprve ve chvíli, kdy je začaly doprovázet změny v oblasti vzdělávání – zejména společné úsilí o zvýšení gramotnosti a znalosti počtů. Chceme-li, aby z radikálních změn přetvářejících světové ekonomiky měli prospěch všichni, budou zapotřebí další změny v oblasti vzdělávání. A mezi nejdůležitější z nich budou patřit změny vytvářející silnou kulturu technické vzdělanosti.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.