Students of the University of Lyon use laptops to take notes in a classroom JEFF PACHOUD/AFP/Getty Images

Wanneer zal de technologie het hoger onderwijs ontwrichten?

CAMBRIDGE – Begin jaren negentig, aan het begin van het internettijdperk, leek een explosie van wetenschappelijke productiviteit om de hoek te liggen, maar dit perspectief is nooit werkelijkheid geworden. In plaats daarvan zijn de lesmethoden op de universiteiten en hogescholen, die zichzelf erop beroemen creatieve ideeën uit te spuwen waardoor de rest van de samenleving ontwricht wordt, zich in een uiterst traag tempo blijven ontwikkelen.

Zeker, PowerPoint-presentaties hebben de schoolborden vervangen, het aantal mensen dat zich inschrijft voor “massale open online cursussen” is vaak groter dan 100.000 (hoewel het aantal daadwerkelijke deelnemers meestal veel lager is), en zogenoemde “flipped classrooms” hebben het maken van huiswerk vervangen door het kijken naar op video opgenomen lezingen, terwijl de tijd op school wordt besteed aan het bespreken van huiswerkopgaven. Maar moeten, gezien de centrale rol van het onderwijs bij het verhogen van de productiviteit, de pogingen om de huidige, verkalkte westerse economieën nieuw leven in te blazen zich niet richten op de vraag hoe je het hoger onderwijs opnieuw moet uitvinden?

Het is te begrijpen waarom veranderingen zo traag postvatten op het niveau van de basis- en de middelbare school, waar de sociale en politieke obstakels enorm zijn. Maar universiteiten en hogescholen hebben veel meer mogelijkheden om te experimenteren; in veel opzichten is dat hun raison d’être.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/CAMGjO5nl