0

Zdaňte oligarchy

Celý svět je znepokojen zatčením ruského miliardáře Michaila Chodorkovského. Obavy vzbuzuje to, že by se Rusko mohlo vzdalovat demokracii a zákonnosti.

Rusko se vypořádává s množstvím problémů, jež pramení z odkazu komunismu a způsobu, jímž byla provedena transformace od komunismu k tržní ekonomice. Jedna skupina problémů se váže k politice a k nesnadnosti vybudovat demokracii a právní řád po desetiletích totality. Další se vztahuje k ekonomice.

Během Jelcinova prezidentství došlo v hospodářské politice ke dvěma politováníhodným chybám. První z nich, jak dokládám ve své knize Globalizace a nespokojenci s ní , bylo vytvoření pobídek, které nevedly k tvorbě bohatství, nýbrž k odkrajování aktiv. Druhou chybou bylo promarnění několika pozitivních odkazů komunistické éry.

Jedním z těchto odkazů byla vysoká úroveň lidského kapitálu, obzvláště v technických a vědeckých oborech. Ta se z velké části vytratila, neboť mnoho talentovaných lidí ze země emigrovalo. Dalším promrhaným odkazem - se závažnými politickými dopady - byla relativní rovnost, již Rusko zdědilo po komunismu.