Zdaňte oligarchy

Celý svět je znepokojen zatčením ruského miliardáře Michaila Chodorkovského. Obavy vzbuzuje to, že by se Rusko mohlo vzdalovat demokracii a zákonnosti.

Rusko se vypořádává s množstvím problémů, jež pramení z odkazu komunismu a způsobu, jímž byla provedena transformace od komunismu k tržní ekonomice. Jedna skupina problémů se váže k politice a k nesnadnosti vybudovat demokracii a právní řád po desetiletích totality. Další se vztahuje k ekonomice.

Během Jelcinova prezidentství došlo v hospodářské politice ke dvěma politováníhodným chybám. První z nich, jak dokládám ve své knize Globalizace a nespokojenci s ní , bylo vytvoření pobídek, které nevedly k tvorbě bohatství, nýbrž k odkrajování aktiv. Druhou chybou bylo promarnění několika pozitivních odkazů komunistické éry.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/cSXhQXy/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.