0

Jak zkrotit „spekulativní kapitalismus“

Nicolas Sarkozy, přední ze soupeřů ve francouzských prezidentských volbách, se nedávno rozohnil proti tomu, co nazval „spekulativním kapitalismem,“ a tvrdí, že chce „vnést morálku do finanční zóny,“ již vytvořilo euro. Co má Sarkozy „spekulativním kapitalismem“ na mysli? Zřejmě něco nemorálního, ale co vlastně? Tento pojem dosud zazníval zřídka a zdá se nadbytečný. Vždyť kapitalismus je prakticky synonymem spekulace.

Sarkozy vyjadřuje vlnu uvažování, jež není jedinečné ani pro jeho stranu, ani pro Francii. V jeho komentářích jde o rodící se myšlenky a postoje, jež prodchnou ekonomiku dvacátého prvního století. Měli bychom se tedy hluboce zamýšlet nad tím, co „spekulativní kapitalismus“ znamená.

Sarkozy označil volný obchod za „politiku naivity“ a chce podniknout řadu opatření, která by stála v cestě ekonomické globalizaci. Třebaže chce usilovat o snížení ztuhlosti francouzského trhu práce, znemožnil by zahraniční nabídky na převzetí francouzských firem a chránil by dělníky Airbusu před možnou ztrátou pracovních míst. Bránit Francii před spekulativním kapitalismem zřejmě znamená vměšovat se do volného obchodu a chránit místní pracovní místa.

Ovšemže, Sarkozy si právem všímá obrovských rizik, jimž pracující a jejich společenství čelí v současném světě, který se překotně globalizuje. Avšak přesun této problematiky do centra pozornosti by neměl znamenat ochranu stávajících pracovních míst za každou cenu.