0

S rozumem o euru

ŘÍM: Co týden, to nová krize eura. Tentokrát je pod palbou šéf Evropské centrální banky. Nehledě na důvody, jež stojí za tou či onou krizí, je nyní potřeba hovořit o osudu eura bez přídechu osudovosti. Především je třeba vyzdvihnout těchto pět momentů:

1. Evropa jedenácti zemí, jež spojuje společná měna euro, je mnohem uzavřenější ekonomický systém než jakákoli z těchto zemí samostatně. Většina obchodních a finančních aktivit jedenáctky se odehrává v rámci oblasti eura. Z pohledu výhod i nevýhod mají proto pohyby kurzu eura pro jakoukoli zemi eurojedenáctky dopad mnohem menší, než jaký mají pro tyto země dopad pohyby měn vně eurooblasti.

Eurooblast je jen o málo otevřenější vůči vnějším vlivům než Spojené státy americké. Například podíl exportu na HDP činí v eurooblasti přibližně 17 %, zatímco v USA je to 12 %. Průměrný Američan se příliš nestará o zahraniční hodnotu dolaru, přičemž pro Evropana je hodnota eura podle všeho otázkou života a smrti.

2. Podle stanov Evropské centrální banky je jejím cílem zachovávat stabilní a střednědobě nízkou inflaci. Posláním ECB není stabilizace směnného kurzu eura. Ti, kdo kritizují Evropskou centrální banku za to, že na kapitálových trzích neintervenovala energičtěji na ochranu eura, buď nečetli Maastrichtskou smlouvu anebo zapomněli, co v ní stojí.