0

Rozumná řeč o globálním oteplování

LONDÝN – V únoru se sešlo čtrnáct význačných klimatologů, ekonomů a politických expertů, aby spolu diskutovali o otázce, jak přistupovat k fenoménu globálního oteplování. Tento týden London School of Economics (LSE) a Oxfordská univerzita zveřejňují jejich závěry. Ty stojí za zamyšlení.

Skupinu sestavil Gwyn Prins, uznávaný expert na bezpečnostní politiku a mezinárodní vztahy, jenž stojí v čele Mackinderova programu LSE pro studium dlouhovlnných jevů. Mezi účastníky patřili mimo jiné klimatolog Mike Hulme z Východoanglické univerzity, expert na klimatickou politiku Roger Pielke Jr. z Coloradské univerzity nebo klimatický ekonom Christopher Green z McGillovy univerzity.

Závěr skupiny nazvaný „Hartwellova zpráva“ načrtává nový směr klimatické politiky po kolapsu loňských snah o dojednání globální klimatické dohody. Autoři poznamenávají, že ani po 18 letech „přístupu v intencích kjótského protokolu“ k mezinárodní klimatické politice se nepodařilo zajistit jakékoliv rozpoznatelné reálné snížení emisí skleníkových plynů.

Kjótský přístup je samozřejmě charakteristický tím, že se jednostranně zaměřuje na snižování emisí oxidu uhličitého. „Hartwellova zpráva“ tvrdí, že kjótský přístup založený na předešlých zkušenostech s relativně jednoduchými ekologickými problémy, jako jsou kyselé deště, byl vždy odsouzen k nezdaru.