0

Zaostřeme zrak do dáli

NEW YORK – Vyprávění nadcházejícího roku prodchne napětí – sled nesnadného rozhodování mezi příkazy současnosti a budoucnosti. Jak se sampnbsp;tímto pnutím vypořádáme, bude měřítkem naší prozíravosti a vůdčích schopností.

Jako společenství národů staneme napřesrok před třemi bezprostředními zkouškami. První zampnbsp;nich právě začala. Nemám na mysli globální finanční krizi, navzdory její závažnosti. Hovořím o změně klimatu, této skutečné existenční hrozbě.

Zbývá nám jen 12 kratičkých měsíců do klíčového summitu vampnbsp;Kodani, na němž se vampnbsp;prosinci příštího roku sejdou světoví lídři, aby dosáhli dohody ve věci potlačování globálního oteplování. Potřebujeme úmluvu, která prodlouží, prohloubí a posílí Kjótské protokoly. Potřebujeme novou smlouvu pro jedenadvacáté století, která bude vyvážená, přístupná pro všechny a vyčerpávající – smlouvu, již budou moci přijmout všechny státy.

Začátkem prosince jsme udělali významný krok vampnbsp;polské Poznani, kde se sešli ministři a odborníci zaměření na otázku klimatu, aby vypracovali plán činností do budoucna. Jednání byla obtížná a vypadá to, že jejich nesnadnost bude ještě sílit. Někteří účastníci tvrdili, že za současných těžkostí si nemůžeme dovolit změnu klimatu řešit. Já říkám, že si nemůžeme dovolit ji neřešit. Vampnbsp;sázce je budoucnost naší planety.