neuding5PAUL WENNERHOLMTT News AgencyAFP via Getty Images_marin andersson PAUL WENNERHOLM/TT News Agency/AFP via Getty Images

Slutten på nordisk nøytralitet

STOCKHOLM – Gjennom den kalde krigen var «alliansefri i fredstid, nøytral i krigstid» mer enn bare Sveriges sikkerhetsdoktrine. Denne doktrinen bidro også til å forme det svenske selvbildet og selve den nasjonale identiteten. Men Russlands invasjon av Ukraina kan snart snu opp ned på landets tradisjonelle alliansefrie holdning. Krigen vil sannsynlig føre til at Sverige (og Finland) sender inn søknad om NATO-medlemskap.

Så sent som 8. mars — to uker etter at Russlands president Vladimir Putin startet krigen i Ukraina — sa Sveriges statsminister Magdalena Andersson (Socialdemokraterna) at dersom landet søkte NATO-medlemskap «i den nåværende situasjonen […] ville det ytterligere destabilisere denne delen av Europa og øke spenningene». Flere kommentatorer fra sentrum-høyre beskyldte henne umiddelbart for å akseptere Putins synspunkt om at dersom en suveren stat velger å bli medlem av NATO, kan det anses som en provokasjon mot Russland.

Men sterke signaler som kommer innenfra det sosialdemokratiske partiet tyder nå på at Sverige muligens vil søke om NATO-medlemskap allerede under alliansens toppmøte i Madrid i juni. Landets sikkerhetspolitiske linje har allerede endret seg radikalt. Myndighetene har sendt våpen til Ukraina, og svenske borgere har begynt å søke opp tilfluktsrom og jodtabletter på nett.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/STchEmdnb