Udržitelná medicína

Stěží najdeme rozvinutou zemi, v níž by se reforma zdravotnictví nestala jakousi chronickou nemocí moderní medicíny: sotva se některé reformy zavedou do praxe, objeví se volání po dalším kole. Náklady neustále stoupají, ale jako by neexistovalo nic, co by jejich růst dokázalo na dlouhou dobu zastavit.

Proč? Jistou roli zde bezpochyby hraje politika. Fundamentálnějším důvodem je však samotná podstata moderní medicíny. Ve většině rozvinutých zemí roste počet i percentuální podíl starších občanů. A jelikož výdaje na zdravotní péči jsou u občanů starších 65 let přibližně čtyřikrát vyšší než u občanů mladších 65 let, klade stárnoucí populace obrovské nároky na lékařské zdroje.

K tomu je potřeba přičíst neustálé zavádění nových (a obvykle dražších) technologií a také zvýšenou poptávku po vysoce kvalitní zdravotní péči. Chceme více, očekáváme více a stěžujeme si hlasitěji, pokud to nedostaneme. A když to dostaneme , rychle zvedneme laťku a chceme ještě více.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/c9SE9Dg/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.