Dean Rohrer

Trvale udržitelné lidstvo

ADDIS ABEBA – Trvale udržitelný rozvoj znamená dosahování hospodářského růstu, který je všeobecně sdílený a chrání životně důležité zdroje planety. Naše současná globální ekonomika však trvale udržitelná není, neboť více než miliarda lidí zůstává stranou hospodářského pokroku a lidská činnost páchá na životním prostředí zeměkoule strašlivé škody. Trvale udržitelný rozvoj vyžaduje mobilizaci nových technologií, jejichž směr určují sdílené společenské hodnoty.

Generální tajemník Organizace spojených národů Pan Ki-mun právem označil trvale udržitelný rozvoj za hlavní bod globální agendy. Vstoupili jsme do nebezpečného období, v němž dnes hrozí, že obrovská a stále rostoucí populace v kombinaci s rychlým hospodářským růstem bude mít katastrofální dopady na klima, biodiverzitu a zásoby sladké vody na zeměkouli. Vědci označují toto nové období jako antropocén – éru, v níž se hlavní příčinou fyzických a biologických změn na zeměkouli stali lidé.

Panel pro globální udržitelnost (GSP) založený generálním tajemníkem OSN zveřejnil novou zprávu, která nastiňuje rámec trvale udržitelného rozvoje. GSP správně poznamenává, že trvale udržitelný rozvoj má tři pilíře: ukončení extrémní chudoby, zajištění, že prosperitu budou sdílet všichni včetně žen, mládeže a menšin, a ochranu přírodního prostředí. Tyto tři předpoklady lze označit za hospodářské, sociální a ekologické pilíře trvale udržitelného rozvoje nebo jednodušeji za jeho „trojí východisko“.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/TJWwLQZ/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.