Globalizace trvale udržitelného rozvoje

WASHINGTON, DC – Otázka, jak může svět skoncovat s extrémní chudobou a zlepšit lidský blahobyt, získá v roce 2015 novou naléhavost, poněvadž Rozvojové cíle tisíciletí (MDG) v tomto roce vyprší a s konečnou platností se stanoví nový soubor cílů – navrhované Cíle trvale udržitelného rozvoje (SDG).

„Syntézová zpráva“ generálního tajemníka Organizace spojených národů Pan Ki-muna, která nastiňuje hlavní prvky agendy po roce 2015, představuje silné vodítko, jak by měl trvale udržitelný rozvoj vypadat a co musí vedoucí světoví představitelé v příštích 15 letech učinit, aby ho dosáhli. Po dvou letech, kdy jsme v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem řešili otázku „co“, se musíme v nadcházejícím roce zaměřit na otázku, „jak“ dosáhnout vytyčených cílů.

Základní ambice je smělá: vymýcení extrémní chudoby do roku 2030. Abychom toho dosáhli, budou se SDG muset posunout od modelu rozvoje z dvacátého století, v němž bohaté země dávaly peníze těm chudým – většinou na nasycení hladovějících a zkvalitnění zdravotnictví a školství. V několika z těchto oblastí byly MDG pozoruhodně úspěšné. Od té doby se však obrázek podstatně změnil. Nová skupina rozvíjejících se ekonomik – zahrnující mimo jiné Čínu, Indii, Brazílii a Jihoafrickou republiku – se překotně modernizuje. Soukromý sektor přebírá větší roli v hospodářském rozvoji. A zhoršování životního prostředí ohrožuje úspěchy dosažené v posledních desetiletích.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/KRfzcON/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.