1

Rok regenerace oceánů

OXFORD – Důležitost oceánů nemůže být přehnaná. Poskytují 50% kyslíku, který dýcháme, krmí miliardy lidí a poskytují živobytí milionům dalších. Jsou hlavní biologickou pumpou globální termální a atmosférické regulace a pohonem vodního a živinného cyklu. A jsou jedním z nejsilnějších nástrojů ke zmírnění klimatické změny. Ve stručnosti, oceány jsou naším klíčovým spojencem a musíme dělat vše, co můžeme, abychom je ochránili.

To je stále důležitější, vzhledem k nebývalým a nepředvídatelným hrozbám, kterým v současné době čelíme. Ačkoliv byly oceány nedílnou součástí zpomalující se klimatické změny a absorbovaly více než 30% emisí skleníkových plynů a 90% přebytkového tepla vyrobeného od průmyslové revoluce, cena za to vše byla obrovská. Okyselení oceánů a jejich oteplování se děje alarmujícím tempem a již teď má zásadní dopad na některé z nejcennějších mořských ekosystémů – dopad, který se bude pouze stupňovat.

Dnes má velká část světa možnost pocítit vliv asi nejsilnějšího zaznamenaného jevu El Niño. Očekává se, že nepříznivé počasí, které je výsledkem tohoto fenoménu – který má sice původ v Tichém oceánu, ale ovlivňuje oceány celosvětově - bude mít letos nepříznivý vliv na zhruba 60 milionů lidí, čímž znásobí utrpení způsobené minulý rok. Je to alarmující připomínka naší zranitelnosti s ohledem na jak přírodně, tak lidsky způsobené šoky zemským systémům.

Tomuto všemu navzdory však pokračujeme v degradaci našich oceánů prostřednictvím vytrvalé destrukce přirozeného prostředí a biodiversity, včetně nadměrného rybolovu a znečišťování. Nedávné zprávy ukazují, že do roku 2025 mohou oceány obsahovat jeden kilogram plastu na tři kilogram ryb, což je znepokojivé. Tato činnost ulehčována chronickým selháváním globálního vládnutí; kupříkladu jedna pětina celkového výlovu z oceánů je nelegální.

Je třeba urgentní akce nejen k řešení klimatické změny prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů, ale také ke zlepšení odolnosti a zdraví našich oceánů. V roce 2015 – přelomovém roku pro globální závazky – světoví lídři naštěstí stanovili zachování a obnovu světových oceánů jako klíčovou komponentu nové rozvojové agendy OSN, která byla podchycena 17 takzvanými Udržitelnými rozvojovými cíli (SDG).

Konkrétně SDG 14 zavazuje světové lídry k ukončení nadměrného rybolovu, odstranění nelegálního rybolovu, založení více chráněných mořských oblastí, redukce plastového odpadu a dalších zdrojů mořského znečištění a ke zvýšení odolnosti oceánů k okyselování. Global Ocean Comission ocenila tuto podporu urgentní akce k ochraně oceánů, která úzce odráží soubor návrhů obsažený ve zprávě komise z roku 2014 - From Decline to Recovery: A Rescue Package for the Global Ocean.

Svět má tedy nyní odsouhlasený plán na uzdravení oceánů. Teprve se však určí, jak rychle a jak daleko se v něm dostaneme. A úkol, který před námi je, je obrovský – přetavit obdivuhodné a ambiciózní závazky v efektivní společnou akci na lokální, národní a mezinárodní úrovni.

Výzva je násobena slabým a fragmentovaným stavem globálního vládnutí. Na rozdíl od dalších SDG – jako například těch, co jsou věnovány zdraví, vzdělání či hladu – neexistuje žádné mezinárodní seskupení, které by mělo na starost implementaci oceánských SDG. Výsledkem je, že není jasné, kdo bude odpovědný za monitoring a měření pokroku a také zajištění zodpovědnosti.

K zajištění toho, aby SDG 14 neupadl někde v zapomenutí, navrhly vlády Fidži a Švédska, že svolají konferenci OSN o oceánech a mořích a to v červnu 2017 na Fidži, s podporou Švédska. Jejich návrh byl následovně sponzorován dalšími 95 zeměmi a jednomyslně přijat Valným shromážděním OSN v podobě rezoluce.

Tím, že upozorní na pokrok směrem ke splnění cíle SDG 14 a vypíchnutím míst, kde výsledky zaostávají, poskytne konference tolik potřebný “moment odpovědnosti.“ Současně tím, že přivede dohromady relevantní zainteresované subjekty, pomůže katalyzovat hlubší spolupráci mezi vládami, občanskou společností a privátním sektorem.

To je slibný krok kupředu, který reflektuje ohromný spád, jaký získaly v posledních letech snahy o ochranu oceánů. Dle přirozeného závěru z práce Global Ocean Commission bude mnoho jejích partnerů a podporovatelů tvrdě pracovat na udržení tohoto spádu, čímž zajistí, že vytvoření zdravých a odolných oceánů zůstane globální prioritou až do bodu, kdy se stane globální realitou. Podle Global Ocean Commission’s final report bude klíčem k úspěchu vytvoření nezávislého, transparentního mechanizmu pro monitoring, měření a podávání zpráv o nezbytných akcích potřebných k dosažení cíle SDG 14, stejně jako další konference OSN do roku 2030.

Současné i příští generace potřebují – a zaslouží si – zdravý a odolný oceán. Rostoucí uvědomění si výzev, kterým naše oceány čelí – spolu se silným odhodláním je řešit – je povzbudivé. Ale to je jen začátek. Doufejme, že se rok 2016 ukáže být rokem, kdy svět vstoupí do nové éry regenerace oceánů.