4

Zasaďme se o trvale udržitelnou budoucnost

PEKING – Zdá se, že poprvé po několika letech je namístě zdravá dávka optimismu. Globální ekonomika – pomineme-li pár problémových míst – konečně překonává finanční krizi. Technologické objevy dostaly obnovitelnou energii na úroveň, na níž může konkurovat fosilním palivům. A mezinárodní společenství má nakročeno k uzavření klíčových dohod o trvale udržitelném rozvoji a boji proti klimatickým změnám.

Přesto přetrvává riziko, že tyto úspěchy budou promrhány, neboť politici, špičkoví podnikatelé a investoři se zaměřují na krátkodobé otázky na úkor rýsujících se hrozeb pro globální ekonomiku. Máme-li dosavadní pokrok potvrdit, budeme muset vyřešit selhání naší finanční soustavy přímo u kořenů a zavést takové standardy, regulace a postupy, které ji uvedou do souladu s dlouhodobými potřebami inkluzivnější trvale udržitelné ekonomiky.

Letos má svět potenciál toho dosáhnout. Zdá se, že přechod na zelenou ekonomiku je už dnes spíše jistotou než toužebnou nadějí, neboť investice do čisté energie jsou díky sílícímu veřejnému povědomí a technologickým pokrokům stále praktičtější. Podle nedávné zprávy Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) se v roce 2014 globální investice do obnovitelné energie zvýšily o 17%, přestože se ceny ropy propadly. Hnacím motorem tohoto trendu byl boom solární energie v Číně a Japonsku a zvyšující se evropské investice do mořské větrné energie.

Akciové burzy od Šanghaje po São Paolo zavedly do výkaznictví požadavek informovat investory o tom, jak firmy zapracovávají do svých strategií trvalou udržitelnost. Odstartovaly zelené dluhopisy, jejichž emise přesáhly v roce 2014 hodnotu 40 miliard dolarů a se zaváděním jasnějších standardů a regulací budou pravděpodobně stále populárnější. A dokonce i centrální banky zaměřily pozornost na životní prostředí. Čínská lidová banka se spojila s UNEP při identifikaci praktických kroků k zajištění „zelené“ reformy finančních trhů a Bank of England (BoE) zahájila uvážlivé posuzování systémových rizik souvisejících s klimatickými změnami pro sektor britského pojišťovnictví.